Zadaci iz trigonometrije - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Ako [tex]x+y+z=\pi[/tex] dokaži trigonometrijski identit
[tex]ctg{\frac{x}{2}}+ctg{\frac{y}{2}}+ctg\frac{z}{2}=ctg{\frac{x}{2}}ctg{\frac{y}{2}}ctg{\frac{z}{2}}[/tex]
Zadatak 2
Pronađi maksimalnu vrednost za 5cosA + 12sinA + 12
Zadatak 3
Pronađi minimalnu vrednost 5cosA + 12sinA + 12
Zadatak 4
Ako je [tex]\sin A + \sin^2 A = 1[/tex] i [tex]a \cos^{12} A + b \cos^8 A + c \cos^6 A - 1 = 0[/tex] onda [tex]b+\frac{c}{a}+b = ?[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021