Srednje teški

Zadaci iz trigonometrije - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]tg3x={\frac{1}{tg2x}}[/tex].
Zadatak 2
Dokaži trigonometrijski identitet: [tex]tg4\alpha-{\frac{1}{cos4\alpha}}={\frac{sin2\alpha-cos2\alpha}{sin2\alpha+cos2\alpha}}[/tex]
Zadatak 3
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]sin^2x+cos2x={\frac{1}{4}}[/tex]
Zadatak 4
[tex]sin5x=cos7x[/tex]
Zadatak 5
Reši trigonometrijsku jednačinu:
[tex]sin^2+3sin x cos x+7cos^2x=6[/tex]
Zadatak 6
Reši trigonometrijsku jednačinu
[tex]sin3x cos x=sin7x cos5x[/tex].
Zadatak 7
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]3cos x+2\sqrt{3sin x}={\frac{9}{2}}[/tex].
Zadatak 8
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]sin(x)cos(x)cos(2x)={\frac{1}{8}}[/tex].
Zadatak 9
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]sin^4x+cos^4x={\frac{5}{8}}[/tex].
Zadatak 10
Reši [tex]sin x-cos x=0[/tex].

Zadatak 11
Reši trigonometrijsku jednačinu: [tex]sin x+cos x=\sqrt{2}sin5x[/tex].
Zadatak 12
Reši jednačinu: [tex]sin3x=cos2x[/tex].
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021