Logaritamske jednačine - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Reši jednačinu [tex]\log_2(x+2)=3[/tex]
Zadatak 2
Reši jednačinu [tex]\log_9(3^x)=15[/tex]
Zadatak 3
Reši logaritamsku jednačinu:
[tex]log_5x=3[/tex]
Zadatak 4
Reši jednačinu
[tex]log_x36=2[/tex]
Zadatak 5
Reši logaritamsku jednačinu [tex]\log_9x=\frac{1}{2}[/tex]
Zadatak 6
Pronađi proizvod korenova jednačine [tex]log_5(x^2)=6[/tex]
Zadatak 7
[tex]log_5(x^3)=12[/tex]
Zadatak 8
[tex]log_x\sqrt{3}=\frac{1}{4}[/tex]
Zadatak 9
Reši jednačinu
[tex]log_{13}x^{13}=26[/tex]
Zadatak 10
Reši jednačinu: [tex]log_525=2x[/tex]

Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020