Logaritamske jednačine - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi rešenje jednačine [tex]2+log\sqrt{1+x}+3log\sqrt{1-x}=log\sqrt{1-x^2}[/tex]
Zadatak 2
[tex]5^{2+4+6+....+2x}=(0.04)^{-28}[/tex] i (x > 0)
Pranđi x = ?
Zadatak 3
Pronađi x, ako
[tex]\begin{array}{|l}4^{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}}=32\\ \log_3(x-y)+\log_3(x+y)=1\end{array}[/tex]
Zadatak 4
Pranđi n=?
log23⋅log34⋅log45...logn(n + 1) = 10
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020