Operacije sa razlomcima - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Izračunaj vrednost izraza [tex]\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot\cdot\cdot\frac{2011}{2012}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020