Srednje teški

Kosinusna teorema - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Imamo trougao ABC sa AC=13, BC=18 i [tex]\angle ACB = 60^\circ [/tex], pronađi vrednost za AB2 = ?.
Zadatak 2
Imamo trougao ABC, AC=12, BC=13, AB=14. Pronađi [tex]\cos(\angle ACB)[/tex]. U polje predviđeno za odgovor, zapiši razlomak u obliku a/b. Ukoliko je negativan, zapiši "-" ispred razlomka.
Zadatak 3
Imamo trougao ABC, AC=7, BC=15, AB=18. Pronađi [tex]\cos(\angle ACB)[/tex]. U polju predviđenom za odgovor, zapiši razlomak u obliku a/b. ukoliko je negativan, zapiši "-" ispred razlomka.
Zadatak 4
Imamo trougao ABC, AC=14, BC=17, AB=20. Pronađi [tex]\cos(\angle ACB)[/tex]. U polje predviđeno za odgovor, zapiši razlomak u obliku a/b. Ukoliko je negativan, zapiši "-" ispred razlomka.
Zadatak 5
Imamo trougao ABC, AC=13, BC=16, AB=21. Pronađi [tex]\cos(\angle ACB)[/tex]. U polje predviđeno za odgovor, zapiši razlomak u obliku a/b. Ukoliko je negativan, zapiši "-" pre razlomka.
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021