Tablica množenja - teži zadaci sa rešenjima

Autor Catalin David
Zadatak 1
Ako se broj pet pomnoži sa parnim brojem, poslednja cifra će biti
Zadatak 2
2 ⋅ 6 ⋅ 5 =
Zadatak 3
Ako pomnožimo sa 9 jedan određeni broj koji se sastoji od jedne cifre koja nije jednaka nuli, i druga cifra rezultata je 4, onda je taj broj
Zadatak 4
Ako pomnožimo sa 9 bilo koji broj koji se sastoji od jedne cifre koja nije 0, zbir cifara rezultata je
Zadatak 5
Koji je dvocifreni ima zbir njegovih cifara jednak njihovom proizvodu?
Zadatak 6
Koji je trocifreni broj čije je druga cifra tri puta veća od prve, i čija je treća cifra tri puta veća od druge?
Zadatak 7
Širina pravougaonika je 3 centimetara, a njegova dužina je 3 puta veća. Obim je
Zadatak 8
Stranica kvadrata je 7 centimetara. Obim kvadrata je
Zadatak 9
Ako napravimo kvadrat od 9 kvadrata čije stranice su 3 centimetara, njegov obim će biti
Zadatak 10
Kolika je površina pravougaonika čija je širina 2 metra i čija je dužina 4 puta veća?

Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020