Sabiranje i oduzimanje do 20 - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
 


Zadatak 2
 


Zadatak 3
 


Zadatak 4
Jovana je imala 8 knjiga. Dobila je 6 novih knjiga za svoj rođendan. Koliko knjiga ima Jovana?
Zadatak 5
Marko ima 14 klikera a Petar ima 8. Koliko klikera više ima Marko u odnosu na Petra?
Zadatak 6
(5 + 7) - 8 =
Zadatak 7
♥ + ♥ = 16
♥ + ♣ = 14
♣ =
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020