Vrste četvorouglova

Zadatak 1
Koji od naziva najbolje opisuje figuru sa slike?
Koji od naziva najbolje opisuje figuru sa slike?

Zadatak 2
Koja je ovo figura?
Koja je ovo figura?

Zadatak 3
Koji je najprecizniji naziv za figuru sa slike?
Koji je najprecizniji naziv za figuru sa slike?

Zadatak 4
Koji je najprecizniji naziv za figuru sa slike?
Koji je najprecizniji naziv za figuru sa slike?

Zadatak 5
Koji naziv NE odgovara figuri sa slike?
Koji naziv NE odgovara figuri sa slike?

Zadatak 6
Koji naziv NE odgovara figuri sa slike?
Koji naziv NE odgovara figuri sa slike?

Zadatak 7
Koji naziv NE može biti korišćen za figuru sa slike?
Koji naziv NE može biti korišćen za figuru sa slike?

Zadatak 8
Šta je tačno?

Zadatak 9
Šta je pograšno?

Zadatak 10
Koji je zajednički naziv za sve četvorouglove čiji su uglovi pravi?

Zadatak 11
Koji četvorouglovi imaju uzajamno normalne dijagonale?

Zadatak 12
Koji je zajednički naziv za sve četvorouglove koji imaju dva para paralelnih stranica?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021