Sabiranje i oduzimanje do 100

Ovaj besplatni test je namenjen učenicima drugog razreda. Test je sačinjen od pitanja u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem do 100. Učenici treba da izračunaju tačan rezultat i nađu ga među ponuđenim odgovora.
Zadatak 1
Saberi:
34 + 15 =

Zadatak 2
Oduzmi:
89 - 12 =

Zadatak 3
Oduzmi:
72 - 29 =

Zadatak 4
Reši:
26 + 41 =

Zadatak 5
Koliki je rezultat izraza:
69 - 18 = ?

Zadatak 6
Nađi rešenje:
32 + 29 =

Zadatak 7
Nađi rešenje:
45 - 18 =

Zadatak 8
Odredi zbir:
59 + 11 =

Zadatak 9
Nađi razliku:
65 - 36 =

Zadatak 10
Nađi razliku:
41 - 15 =

Zadatak 11
Odedi rezultat izraza:
60 - (5 + 12) =

Zadatak 12
Reši:
43 - (20 - 12) =

Zadatak 13
U kutiji se nalaze 34 plave i 34 crvene kocke. Ako neko doda 16 zelenih koliko će kocaka biti u kutiji?

Zadatak 14
67 - (70 - 45) =Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021