Sabiranje i oduzimanje do 10, test iz matematike za prvi razred

Besplatan test iz matematike za učenike prvog razreda sa zadacima u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem do 10.
Zadatak 1

Zadatak 2

Zadatak 3

Zadatak 4

Zadatak 5

Zadatak 6

Zadatak 7

Zadatak 8

Zadatak 9

Zadatak 10

Zadatak 11

Zadatak 12

Zadatak 13

Zadatak 14

Zadatak 15

Zadatak 16Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021