Pravila deljivosti

Zadatak 1
Kako znamo da je broj deljiv sa 2?

Zadatak 2
Kada je broj deljiv sa 3?

Zadatak 3
Šta možemo reći o broju 3102? Koji kriterijum možemo primeniti na broj 3102?

Zadatak 4
Kada je broj deljiv sa 5?

Zadatak 5
Kada je broj deljiv sa 4?

Zadatak 6
Šta možemo reći o broju 1200?

Zadatak 7
$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
Koja od sledećih tvrdnji nije tačna?

Zadatak 8
Kada znamo da je broj deljiv sa 10?

Zadatak 9
Izaberi tačan odgovor

Zadatak 10
Kada znamo da je broj deljiv sa 6?

Zadatak 11
Da li je broj 101011011 deljiv sa 3?

Zadatak 12
Da li je broj 3204 deljiv sa 6?

Zadatak 13
Da li je broj 5555555551 deljiv sa 5?



Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021