Množenje sa činiocima do 10, test iz matematike za drugi razred

Besplatan onlajn test iz matematike za učenike drugog razreda. Test se sastoji od zadataka u vezi sa množenjem sa činiocima ne većim od 10. Tačan odgovor treba da bude upisan u prostor predviđen za odgovor.
Zadatak 1
Pomnoži:
3 × 9 =
Odgovor:
Zadatak 2
Pomnoži:
9 × 6 =
Odgovor:
Zadatak 3
Pomnoži:
8 × 8 =
Odgovor:
Zadatak 4
Pomnoži:
5 × 4 =
Odgovor:
Zadatak 5
Pomnoži:
7 × 9 =
Odgovor:
Zadatak 6
Pomnoži:
6 × 7 =
Odgovor:
Zadatak 7
Pomnoži:
8 × 10 =
Odgovor:
Zadatak 8
Pomnoži:
8 × 7 =
Odgovor:
Zadatak 9
Pomnoži:
7 × 7 =
Odgovor:
Zadatak 10
Pomnoži:
6 × 8 =
Odgovor:
Zadatak 11
Pomnoži:
9 × 5 =
Odgovor:
Zadatak 12
Pomnoži:
10 × 10 =
Odgovor:
Zadatak 13
Pomnoži:
8 × 6 =
Odgovor:
Zadatak 14
Pomnoži:
9 × 9 =
Odgovor:
Zadatak 15
Pomnoži:
9 × 7 =
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021