Skupovi

Zadatak 1
Ako je A = {1, 5, 10, 20, 30} onda je

Zadatak 2
Ako je A = {neparni brojevi} i B = {parni brojevi},
onda je A ∪ B jednako:

Zadatak 3
Obzirom da je A={2, 4, 6,...}, B = {5, 10, 15, 20,...} i C = {10, 20, 30, ...},
onda je (A ∩ B) ∩ C jednako:

Zadatak 4
Šta je skup {10, 20, 30} skupu {0, 10, 20, 30}?

Zadatak 5
Neka su A i B dva skupa, onda je A \ B

Zadatak 6
Ako je A ∪ B = $\emptyset$ onda je:

Zadatak 7
Ako je A ∪ B = A ∩ B onda je:

Zadatak 8
$\overline{\emptyset}$ je skup:

Zadatak 9
$\overline{A \cap B}$ je skup:

Zadatak 10
Ako su A, B, C bilo koja tri skupa, onda je (A \ B) ∩ (A \ C):Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021