Poređenje zbirova i razlika decimalnih brojeva

Besplatan test iz matematike za učenike petog razreda. U ovom testu učenici treba da obave odgovarajuće operacije (sabiranje ili oduzimanje) sa decimalnim brojevima a onda da izvrše traženo poređenje.
Zadatak 1
Koja od sledećih izjava je tačna?

Zadatak 2
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
2,2 + 0,2 _____ 3,0

Zadatak 3
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
6,1 - 0,6 _____ 5

Zadatak 4
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
4,5 _____ 2 + 2,4

Zadatak 5
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
5,2 _____ 6 - 0,8

Zadatak 6
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
7,1 - 2 _____ 5,5

Zadatak 7
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
9,9 ____ 10,5 - 0,6

Zadatak 8
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
8,3 _____ 2,1 + 6,8

Zadatak 9
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
5,7 _____ 6,5 - 0,8

Zadatak 10
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
3,4 _____ 2,2 + 1,4

Zadatak 11
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
7,1 + 0,1 _____ 7

Zadatak 12
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
4,5 - 0,1 _____ 2,3 + 2,3

Zadatak 13
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
7,1 - 2,4 _____ 3,0 + 2,3

Zadatak 14
Koji od ponuđenih znakova treba da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
(4,3 + 2,1) - 0,8____1,2 + 2,2 + 3,2

Zadatak 15
Koji od ponuđenih znakova može da stoji iznad crtice tako da izraz bude tačan?
3,1 + 5,2 - 2,9____9,9 - 2,4 - 4,7Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021