Operacije sa razlomcima i mešovitim brojevima

Zadatak 1
[tex]\frac{2}{3}+\frac{8}{3}=?[/tex]

Zadatak 2
[tex]\frac{5}{4}+\frac{5}{6}=?[/tex]

Zadatak 3
[tex]\frac{2}{3}-\frac{1}{5}=?[/tex]

Zadatak 4
[tex]\frac{5}{4}\cdot\frac{2}{15}=?[/tex]

Zadatak 5
[tex]\frac{3}{4}:\frac{12}{9}=?[/tex]

Zadatak 6
Pretvori mešoviti broj u razlomak [tex]3 \frac{4}{7}[/tex]

Zadatak 7
[tex]\frac{15}{16}\cdot\frac{3}{4}[/tex]=?

Zadatak 8
[tex]2\frac{2}{5}+1\frac{3}{2}=?[/tex]

Zadatak 9
[tex]4\frac{5}{9}-2\frac{3}{4}=?[/tex]

Zadatak 10
[tex]6\frac{1}{3}: \frac{4}{3}=?[/tex]

Zadatak 11
[tex]2\frac{2}{7}\cdot 5\frac{1}{4}[/tex]=?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021