Linearne jednačine

Autor: Predrag Terzic
Tema testa su linearne jednačine za 8. razred osnovne škole.

Popunite test i osvojite nagradu.
Zadatak 1
Reši jednačinu: [tex]4-(3-x)=5-(2x+1)[/tex]

Zadatak 2
Odredi rešenje jednačine: [tex]4(3x-(2x+1))+15=6x-(4x-3(2x-3))[/tex]

Zadatak 3
Reši jednačinu: [tex](2x-7)(x-2)-(x+1)(2x-5)=2[/tex]

Zadatak 4
Koja od sledećih jednačina važi za sve [tex]x \in \mathbb{R}[/tex]

Zadatak 5
Odredi rešenje jednačine: [tex](x+2) : (x+1)=(x-5) : (x-3)[/tex]

Zadatak 6
Reši jednačinu: [tex]\frac{4x+11}{x+5}=3,5[/tex]

Zadatak 7
Za koje [tex]a[/tex] je jednačina [tex](a-2)x+(a+3)(2-x)=x-5[/tex] ekvivalentna jednačini [tex]\frac{x-4}{3}-\frac{x-1}{2}=x-2[/tex]

Zadatak 8
Odredi rešenja jednačine: [tex]|2x-5|+3=6[/tex]

Zadatak 9
Reši jednačinu [tex](2x+3)^2-4(x+1)^2+5x=2[/tex]

Zadatak 10
Koji od ponuđenih parova predstavlja par ekvivalentnih jednačina?
Kontakt imejl:
Copyright © 2005 - 2021