Množenje sa činiocima do 5, test iz matematike za drugi razred

Besplatan onlajn test iz matematike za učenike drugog razreda. U ovom testu su zadaci u vezi sa množenjem čiji činioci nisu veći od broja 5. Učenik treba da izračuna tačan rezultat i upiše ga u prostor za odgovor.
Zadatak 1
Pomnoži:
2 × 7 =
Odgovor:
Zadatak 2
Pomnoži:
3 × 8 =
Odgovor:
Zadatak 3
Pomnoži:
3 × 2 =
Odgovor:
Zadatak 4
Pomnoži:
2 × 5 =
Odgovor:
Zadatak 5
Pomnoži:
4 × 2 =
Odgovor:
Zadatak 6
Pomnoži:
3 × 4 =
Odgovor:
Zadatak 7
Pomnoži:
5 × 4 =
Odgovor:
Zadatak 8
Pomnoži:
3 × 5 =
Odgovor:
Zadatak 9
Pomnoži:
5 × 8 =
Odgovor:
Zadatak 10
Pomnoži:
5 × 5 =
Odgovor:
Zadatak 11
Pomnoži:
3 × 9 =
Odgovor:
Zadatak 12
Pomnoži:
4 × 8 =
Odgovor:
Zadatak 13
Pomnoži:
5 × 9 =
Odgovor:
Zadatak 14
Pomnoži:
4 × 4 =
Odgovor:
Zadatak 15
Pomnoži:
4 × 10 =
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021