Proporcije

Zadatak 1
Odredi [tex]x[/tex] tako da proporcija bude tačna [tex]\frac{4}{5}=\frac{x}{10}[/tex]

Zadatak 2
Za koju vrednost [tex]y[/tex] je tačna proporcija [tex]\frac{15}{y}=\frac{10}{12}[/tex]

Zadatak 3
Jedan stočar ima ovce i konje. Njegova ćerka je nacrtala sve ovce i konje koje on ima. Pogledaj crtež i odredi odnos ukupnog broja ovaca i konja na farmi.
Jedan stočar ima ovce i konje. Njegova ćerka je nacrtala sve ovce i konje koje on ima. Pogledaj crtež i odredi odnos ukupnog broja ovaca i konja na farmi.

Zadatak 4
Koji je odnos žutih balona prema ukupnom broju balona na crtežu?
Koji je odnos žutih balona prema ukupnom broju balona na crtežu?

Zadatak 5
Neki broj naprema 7 je u istom odnosu kao 6 naprema 42. Koji je to broj?

Zadatak 6
5 naprema 2 je isto kao 3 naprema:

Zadatak 7
Dovrši tabelu.
12
24
3x
48
510

Zadatak 8
Dovrši tabelu.
32
128
x32
192128
768512

Zadatak 9
Dovrši tabelu.
13
39
6x
721
927

Zadatak 10
Dovrši tabelu.
75
1410
2820
4230
x35Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021