Krugovi i uglovi - centralni, periferijski, tangentni uglovi i tetive

Zadatak 1
Koja je dužina duži AC?
Koja je dužina duži AC?

Zadatak 2
Kolika je mera ugla x?
Kolika je mera ugla x?

Zadatak 3
Kolika je mera ugla x?
Kolika je mera ugla x?

Zadatak 4
Odredi meru [tex] \angle TAB [/tex]?
Odredi meru [tex] \angle TAB [/tex]?

Zadatak 5
Kolika je mera ugla y?
Kolika je mera ugla y?

Zadatak 6
Kolika je mera nepoznatog ugla x?
Kolika je mera nepoznatog ugla x?

Zadatak 7
Kolika je mera [tex] \widehat{BAC} [/tex]?
Kolika je mera [tex] \widehat{BAC} [/tex]?

Zadatak 8
Ako je [tex] AB=AC [/tex] kolika je onda mera [tex]\angle BCT[/tex]?
Ako je [tex] AB=AC [/tex] kolika je onda mera [tex]\angle BCT[/tex]?

Zadatak 9
Kolika je mera ugla y?
Kolika je mera ugla y?

Zadatak 10
Kolika je mera ugla x?
Kolika je mera ugla x?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021