Podela trouglova prema uglovima ili stranicama

Besplatan test iz matematike na www.math10.com za učenike šestog razreda. Ovaj test sadrži figure trouglova sa navedenim vrednostima uglova. Od učenika se očekuje da odredi vrstu trougla datog na slici.
Zadatak 1
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 2
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 3
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 4
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 5
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 6
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 7
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 8
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 9
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:

Zadatak 10
Odredi vrstu trougla:
Odredi vrstu trougla:Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021