Parno i neparno, test iz matematike za treći razred

Besplatan test iz matematike za učenike četvrtog razreda. Zadaci u ovom testu zahtevaju da se prvo primene odgovarajuće operacije pa da se izabere jedan od ponuđenih odgovora "paran" ili "neparan" u zavisnoti od toga kakav je rezultat.
Zadatak 1
Rezultat deljenja 44 sa 4 je ceo broj. Da li je rezultat paran ili neparan?

Zadatak 2
Da li je 15 [tex]\cdot[/tex] 2 paran ili neparan?

Zadatak 3
Da li je 16 + 71 paran ili neparan?

Zadatak 4
Da li je 78 - 45 paran ili neparan?

Zadatak 5
Da li je 25 + 69 paran ili neparan?

Zadatak 6
Rezultat deljenja 69 sa 3 je ceo broj. Da li je taj broj paran ili neparan?

Zadatak 7
Deljenjem 60 sa 10 dobija se ceo broj. Da li je taj broj paran ili neparan?

Zadatak 8
Da li je 100 - 98 paran ili neparan?

Zadatak 9
Da li je 77 + 12 paran ili neparan?

Zadatak 10
Da li je 56 - 34 paran ili neparan?

Zadatak 11
Da li je 44 [tex]\cdot[/tex] 22 paran ili neparan?

Zadatak 12
Deljenjem 99 sa 3 dobija se ceo broj. Da li je taj broj paran ili neparan?

Zadatak 13
Deljenjem 98 sa 7 dobija se ceo broj. Da li je taj broj paran ili neparan?

Zadatak 14
Da li je 21 [tex]\cdot[/tex] 5 paran ili neparan?

Zadatak 15
Da li je (12 [tex]\cdot[/tex] 3) + (222 : 2) paran ili neparan?

Zadatak 16
2 [tex]\cdot[/tex] 23 - 5 [tex]\cdot[/tex] 7 je paran ili neparan?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021