Stepenovanje pozitivnih i negativnih brojeva

Zadatak 1
Šta je od sledećeg jednako sa [tex] (-3)^4 [/tex]?

Zadatak 2
Koliko je [tex] -3^3 [/tex]?

Zadatak 3
[tex]28^0=[/tex]

Zadatak 4
Šta je od sledećeg jednako sa [tex] -2^3 \cdot (-1)^2 [/tex]?

Zadatak 5
Uprosti: [tex] \frac{-2^2}{(-2)^3} [/tex]

Zadatak 6
Izračunaj: [tex] \frac{(-8)^4}{(-8)^2} [/tex]

Zadatak 7
Izračunaj: [tex] (-5)^2-3^2 [/tex]

Zadatak 8
Odredi vrednost izraza [tex] \frac{(-1)^3}{(-3)^{-1}} [/tex]

Zadatak 9
[tex] (-2)^3 \cdot (-2)^{-2} =[/tex]

Zadatak 10
Šta je od navedenog jednako sa [tex] -(-2)^3 [/tex]?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021