Brojanje po šemi do 1000

Ovo je besplatan test iz matematike namenjen učenicima drugog razreda. Test se sastoji od pitanja u vezi sa brojanjem do 1000 u koracima.
Zadatak 1
Koji broj sledi iza 110 ako brojimo po 10?

Zadatak 2
Koji broj je prethodnik broja 132 ako brojimo po 11?

Zadatak 3
Koji broj je sledbenik broja 105 ako brojimo po 7?

Zadatak 4
Koji broj prethodi broju 294 u brojanju po 7?

Zadatak 5
Broj unapred po 11 od 121...
121, ___, ___

Zadatak 6
Broj unazad po 9 od broja 549...
549, ___, ___

Zadatak 7
Broj unapred po 6 krenuvši od broja 636...
636, ___, ___

Zadatak 8
Počevši od broja 848 broj unazad po 8...
848, ___, ___

Zadatak 9
Broj unapred po 4 krenuvši od 484...
484, ___, ___

Zadatak 10
Broj unazad po 9 počevši od 801...
801, ___, ___

Zadatak 11
Šta će biti sledeće?
40, 45, 85, 130, 215, ___
Odgovor:
Zadatak 12
Šta će biti sledeće?
105, 160, 165, 220, 225, ___
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021