Deljenje do 1000 - tekstualni zadaci, test iz matematike za treći razred

Besplatan online test iz matematike za učenike trećeg razreda. Test se sastoji od 10 tekstualnih zadataka kod kojih je potrebna primena deljenja velikih brojeva, na primer do 1000.
Zadatak 1
Rebeka ima 512 kupona. Ako svaki proizvod u radnji košta 8 kupona, koliko proizvoda Rebeka može da kupi?
Odgovor:
Zadatak 2
549 automobila treba da se prevezu iz jedne države u drugu. Ako je potrebno 7 tura da bi se prevezli svi automobili, koliko automobila trajekt može da preveze u jednoj turi?
Odgovor:
Zadatak 3
U jednu kesu stane 9 pomorandži. Koliko takvih kesa je potrebno da bi u njih stalo 225 pomorandži?
Odgovor:
Zadatak 4
640 sati rada treba da se podeli zaposlenima jedne kompanije. Ako svaki zaposleni dobije po 8 sati rada, koliko zaposlenih ima u toj kompaniji?
Odgovor:
Zadatak 5
Ako svaka prodavnica ima po 6 dinara prihoda po proizvodu, koliko prodavnica ce ima prihod od 486 dinara?
Odgovor:
Zadatak 6
Ako je 9 učenika iz jednog razreda osvojilo isti broj poena, što je ukupno 855 poena, koliko poena je osvojio svaki učenik?
Odgovor:
Zadatak 7
Ako jedan drvoseča poseče 4 drveta za jedan dan, koliko drvoseča će poseći 288 drva za jedan dan?
Odgovor:
Zadatak 8
Ako jedna gajbica jabuka košta 3 dinara, koliko gajbica jabuka može da se kupi za 105 dinara?
Odgovor:
Zadatak 9
198 putnika može da se preveze sa 9 autobusa. Koliko putnika može da stane u jedan autobus?
Odgovor:
Zadatak 10
U jednom odmaralištu se potroši 5 kubnih metara (kubika) drva za jedan dan. Za koliko dana će se potrošiti 625 kubnih metara drva?
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021