Koordinate tačke na grafiku

Besplatan test iz matematike za učenike petog razreda. U ovom testu učenici treba da odrede (x,y) koordinate tačaka sa datih grafika i da izaberu tačan odgovor od ponuđenih.
Zadatak 1
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.

Zadatak 2
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.
Izaberi tačne koordinate tačke sa datog grafika.

Zadatak 3
Koja tačka ima koordinate (-2, 4)?
Koja tačka ima koordinate (-2, 4)?

Zadatak 4
Koje koordinate tačaka su tačno napisane?
Koje koordinate tačaka su tačno napisane?

Zadatak 5
Koja od tačaka sa grafika pripada četvrtom kvadrantu?
Koja od tačaka sa grafika pripada četvrtom kvadrantu?

Zadatak 6
Za koju od tačaka sa grafika su tačni izrazi: x<2 i y>2
Za koju od tačaka sa grafika su tačni izrazi: x<2 i y>2

Zadatak 7
Koja tačka ima istu x-koordinatu kao i tačka A?
Koja tačka ima istu x-koordinatu kao i tačka A?

Zadatak 8
Za koje tačke važi y=0?
Za koje tačke važi y=0?

Zadatak 9
Ako na geografsku kartu Zemlje postavimo koordinatni sistem tako da se x-osa poklapa sa ekvatorom a y-osa sa griničom, koji kontinent bi pripadao četvrom kvadrantu?

Zadatak 10
Čovek se kreće po nekom koordinatnom sistemu tako da pređe iz trećeg kvadranta u četvrti. Koja koordinata promeni predznak (iz negativnog u pozitivni ili obrnuto)?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2019