Algebarski izrazi

Zadatak 1
Sa kojim izrazom od ponuđenih je jednak izraz[tex](2-y) \cdot (2 + y)[/tex]?

Zadatak 2
Sa kojim izrazom od ponuđenih je jednak izraz [tex](x-2)^2[/tex]?

Zadatak 3
Sa kojim izrazom od ponuđenih je jednak izraz [tex](2-x)^3[/tex]?

Zadatak 4
Sa kojim izrazom od ponuđenih je jednak izraz [tex](a-2) \cdot ( a^2+2a+4)[/tex]?

Zadatak 5
Koji od izraza je jednak sa izrazom [tex] 8x^3-27 [/tex]?

Zadatak 6
Kolika je vrednost izraza [tex] (555-222) \cdot (555+222) [/tex]?

Zadatak 7
Koji je izraz jednak sa izrazom [tex] 9x^2-36x+36 [/tex]?

Zadatak 8
Koji od izraza je jednak izrazu [tex] x^2+5x-6 [/tex]?

Zadatak 9
$x^2 + y^2 =$

Zadatak 10
Koji izraz je jednak sa [tex] (2x+3)^2 [/tex]?

Zadatak 11
Ako je [tex] a=-b [/tex] koji od ponuđenih izraza onda nije jednak sa izrazom [tex] (x+a)(x+b) [/tex]?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021