Sistemi linearnih jednačina

Autor: Predrag Terzic
Tema testa su sistemi linearnih jednačina za 8. razred osnovne škole.

Popunite test i osvojite nagradu.
Zadatak 1
Reši sistem jednačina:
[tex]\begin{cases} 4x+3y=5 \\ 2x-y=3 \end{cases}[/tex]

Zadatak 2
Odredi rešenje sistema jednačina:
[tex] \begin{cases} 4(x-3)+2(y+1)=5 \\ 3(x+1)-(y-1)=-1 \end{cases}[/tex]

Zadatak 3
Reši sistem jednačina:
[tex]\Large{\begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{y}{2}=4 \\ \frac{x}{6}+\frac{y}{5}=2 \end{cases}}[/tex]

Zadatak 4
Reši sistem jednačina:
[tex] \begin{cases} (x-2)(y+1)=x(y-3) \\ (x+1)(y-3)=(x+8)(y-2) \end{cases}[/tex]

Zadatak 5
Odredi rešenje sistema jednačina:
[tex] \Large{\begin{cases} 2x-\frac{y-1}{4}=5 \\ \frac{x-1}{5}+2y=8 \end{cases}}[/tex]

Zadatak 6
Reši sistem jednačina:
[tex]\begin{cases} (x+3)^2+(y-1)^2=x^2+y^2 \\ (1-x)^2-(y-2)^2=x^2-y^2 \end{cases}[/tex]

Zadatak 7
Odredi rešenje sistema jednačina:
[tex]\Large{\begin{cases} \frac{2}{5}x-\frac{y}{2}=4 \\ 0,5x+0,2y=5 \end{cases}}[/tex]

Zadatak 8
Reši sistem jednačina:
[tex]\Large{ \begin{cases} \frac{x-3}{2}+\frac{y-1}{5}=\frac{5}{4} \\ \frac{2-x}{3}-\frac{3-y}{2}=-2 \end{cases}}[/tex]

Zadatak 9
Odredi vrednosti [tex]a[/tex] i [tex]b[/tex] za koje sistem jednačina [tex]\begin{cases} (a-2)x+(b+1)y=4 \\ (b+3)x-(a-1)y=3 \end{cases}[/tex] ima rešenje [tex] \left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\right)[/tex]

Zadatak 10
Srednja linija trapeza je dva puta duža od jedne osnovice i [tex] 10 [/tex] cm kraća od druge. Izračunati dužine osnovica.
Kontakt imejl:
Copyright © 2005 - 2021