Linearne nejednačine

Autor: Predrag Terzic
Tema testa su linearne nejednačine za 8. razred osnovne škole.

Popunite test i osvojite nagradu.
Zadatak 1
Za koje vrednosti je [tex]4x+1>3x[/tex]

Zadatak 2
Reši nejednačinu u skupu negativnih celih brojeva: [tex]\frac{x+1}{2}-2(x+2) < \frac{1}{3}[/tex]

Zadatak 3
Koja od ponuđenih nejednačina je ekvivalentna nejednačini: [tex]\frac{3x-4}{5} \le \frac{x}{4}-1[/tex]

Zadatak 4
Odredi skup rešenja nejednačine: [tex](x+2)^2 < x(x-1)[/tex]

Zadatak 5
Odredi sve prirodne brojeve koji su rešenja nejednačine: [tex]\frac{2}{3}x-0,5 \le 0,3x+2[/tex]

Zadatak 6
Reši nejednačinu: [tex] \frac{4x-3}{2}-\frac{3x+2}{3} \ge -2[/tex]

Zadatak 7
Reši nejednačinu: [tex] \frac{x-2}{3}+\frac{1-3x}{4} \ge \frac{x-3}{2}[/tex]

Zadatak 8
Odredi skup rešenja nejednačine: [tex](x-2)^2-(x+3)^2 < 11-x[/tex]

Zadatak 9
Reši nejednačinu: [tex] \frac{1}{2}\left(1+\frac{x-5}{3}\right)-\frac{1}{3}\left(\frac{x}{3}-\frac{3+x}{2}\right) \le 2-x[/tex]

Zadatak 10
Reši nejednačinu u skupu negativnih celih brojeva: [tex](x+3)(x-8)+3 \le (x+7)(x+4)[/tex]
Kontakt imejl:
Copyright © 2005 - 2021