Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem do deset hiljada

Besplatan test iz matematike za učenike četvrtog razreda. Test se sastoji od tekstualnih zadataka u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem brojeva do deset hiljada.
Zadatak 1
4280 ptica je u proleće odletelo na sever sa jednog mesta, dok je 3975 ptica ostalo na tom mestu. Koliko ptica je ukupno bilo tamo?
Odgovor:
Zadatak 2
Petar i Lidija su prihvatili domino izazov. Oni su napravili red od 12687 domina, ali su slučajno srušili 2956 domina pre nego što je sudija video njihov kompletan red. Koliko domina im je ostalo nesrušeno?
Odgovor:
Zadatak 3
Prodavnica automobila je prodala 4718 vozila prošle godine i 6580 vozila ove godine. Koliko vozila su ukupno prodali za ove dve godine?
Odgovor:
Zadatak 4
U novonastaloj zemlji, 6752 imigranata je dobilo dozvolu da ostanu u toj zemlji, dok 3614 nije. Koliko imigranata je ukupno bili u toj zemlji?
Odgovor:
Zadatak 5
Moja plata iznosi 3000 dinara, a moja stanarina 1200 dinara. Koliko para mi ostane nakon što platim stanarinu mom gazdi?
Odgovor:
Zadatak 6
Toma je dobio od svog tate kolekciju od 1267 markica koju je dodao svojoj kolekciji od 2790 markica. Koliko ukupno markica Toma ima?
Odgovor:
Zadatak 7
Kompanija je prošle godine ostvarila 10200 dinara prihoda i 9715 dinara prihoda ove godine. Koliko je ukupan prihod te kompanije u ove dve godine?
Odgovor:
Zadatak 8
Za jedan projekat je potrebno 6033 sati rada dok je za drugi potrebno 5780 sati rada. Koliko sati rada je potrebno da bi se završila oba projekta?
Odgovor:
Zadatak 9
Kamion je dovezao kajsije u radnju. 3758 kajsija od ukupnih 15450 su trule. Koliko kajsija je ostalo za prodaju?
Odgovor:
Zadatak 10
Ako je u jednoj nedelji predato 4239 prijava za posao, a u drugoj 2556 prijava, koliko prijava za posao je ukupno predato?
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021