Tekstualni zadaci u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem do 20, test iz matematike za prvi razred

Besplatan test iz matematike sa tekstualnim zadacima u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem do 20 za učenike prvog razreda.
Zadatak 1
Radovan ima 8 video igrica a njegov brat 6. Koliko video igrica oni imaju ukupno?
Radovan ima 8 video igrica a njegov brat 6. Koliko video igrica oni imaju ukupno?

Zadatak 2
Dragana je kupila 12 jabuka i 6 narandži. Koliko voćki je Dragana kupila?
Dragana je kupila 12 jabuka i 6 narandži. Koliko voćki je Dragana kupila?

Zadatak 3
Rajko ima 9 ocena iz matematike i 7 ocena iz srpskog jezika. Koliko ukupno ocena ima Rajko?

Zadatak 4
Vesna je imala 12 karamela. Dala je 7 karamela drugarici. Koliko karamela je ostalo Vesni?

Zadatak 5
Svetozar ima 15 jabuka ali su 3 jabuke loše. Koliko dobrih jabuka ima Svetozar?

Zadatak 6
Jovan je imao 14 dinara. Potrošio je 4 dinara u igraonici. Koliko je dinara ostalo Jovanu?

Zadatak 7
Maša je kupila 5 krušaka, 6 mangoa i 2 narandže. Koliko voćki je Maša kupila?

Zadatak 8
Bojana ima 19 čokolada. Ona je pojela 3 čokolade a 1 čokoladu je pojela njena sestra. Koliko čokolada je ostalo Bojani?

Zadatak 9
David je dobio 3 poklona od tate, 2 poklona od mame i 6 od rođaka. Koliko je poklona ukupno dobio David?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021