Određivanje vrednosti promenljive, test iz matematike za četvrti razred

Besplatan test iz matematike za učenike drugog razreda. Ovaj test upoznaje učenike sa promenljivama. Vrednost promenljive je data a učenik treba da izvrši tražene operacije.
Zadatak 1
Izračunaj vrednost izraza:
k + 5 = ?
za k = 4.

Zadatak 2
Izračunaj vrednost izraza:
j [tex]\cdot[/tex] 2 = ?
za j = 9.

Zadatak 3
Izračunaj vrednost izraza:
19 - q = ?
za q = 8.

Zadatak 4
Izračunaj vrednost izraza:
9 : p = ?
za p = 3.

Zadatak 5
Izračunaj vrednost izraza:
m [tex]\cdot[/tex] 6 = ?
za m = 5.

Zadatak 6
Izračunaj vrednost izraza:
7 + k = ?
za k = 8.

Zadatak 7
Izračunaj vrednost izraza:
27 : j = ?
za j = 3.

Zadatak 8
Izračunaj vrednost izraza:
p [tex]\cdot[/tex] 3 = ?
za p = 8.

Zadatak 9
Izračunaj vrednost izraza:
p + 20 = ?
za p = 19.

Zadatak 10
Izračunaj vrednost izraza:
q : 6 = ?
za q = 48.

Zadatak 11
Izračunaj vrednost izraza:
37 - q = ?
za q = 25.

Zadatak 12
Izračunaj vrednost izraza:
x + 11 = ?
za x = 22.

Zadatak 13
Izračunaj vrednost izraza:
z - 41 = ?
za z = 52.

Zadatak 14
Izračunaj vrednost izraza:
q : 6 = ?
za q = 72

Zadatak 15
Izračunaj vrednost izraza:
q - w = ?
za q = 36.
i w = 12

Zadatak 16
Reši jednačinu za x:
(23 + x) + 13 = 50

Zadatak 17
Reši jednačinu za x:
x + (33 - 24) = 88Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021