Tvoj prvi test sa razlomcima

Zadatak 1
Koji deo kvadrata je roze?
Koji deo kvadrata je roze?

Zadatak 2
Koji deo kvadrata je crven?
Koji deo kvadrata je crven?

Zadatak 3
Prikaži $3\div 5$ kao razlomak.

Zadatak 4
Šta je brojilac razlomka $\frac{7}{8}$?
Odgovor:
Zadatak 5
Šta je imenilac razlomka $\frac{12}{25}$?
Odgovor:
Zadatak 6
Kako ćemo napisati dve trećine razlomkom?

Zadatak 7
Kojim razlomkom možemo prikazati 2 meseca jedne godine?

Zadatak 8
Šest dečaka su upecali 5kg ribe i podelili ih podjednako.
Kojim razlomkom možemo prikazati koliko je svaki dečak dobio ribe?

Zadatak 9
Prikaži razlomkom koji deo kilograma je 3g.

Zadatak 10
Koji broj nedostaje da bi ova dva razlomka bili jednaki?

$\frac{2}{?} = \frac{4}{12}$

Zadatak 11
Šta je veće $\frac{1}{2}$ ili $\frac{4}{8}$?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021