Procenti

Zadatak 1
Koliko je 25% od 84?

Zadatak 2
130% od 36=

Zadatak 3
Gazda je odlučio da podigne platu jednom radniku za 5%. Koliko će on sada zarađivati ako mu je do sad plata bila 20000 dinara?

Zadatak 4
Koji procenat figure je crven?
Koji procenat figure je crven?

Zadatak 5
Koji procenat figure je roz?
Koji procenat figure je roz?

Zadatak 6
Koji procenat figure je žut?
Koji procenat figure je žut?

Zadatak 7
Koji procenat figure je plav?
Koji procenat figure je plav?

Zadatak 8
Koji je procenat promene sa 90 na 18?

Zadatak 9
Koji je procenat promene sa 80 na 120?

Zadatak 10
Koliko treba platiti za farmerke čija je cena bez popusta 890 dinara a popust iznosi 60%?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021