Jednačine

Zadatak 1
Koje je rešenje jednačine
[tex] 4x-1=29-x [/tex]?

Zadatak 2
Reši jednačinu: [tex]2x-7=-3(x-1)[/tex]

Zadatak 3
Koje je rešenje jednačine
[tex]7x - 2 = 1 - 2x[/tex]

Zadatak 4
Ako je [tex] x=-1 [/tex] rešenje jednačine [tex] 5x-a=14x+2a [/tex] kolika je vrednost nepoznate [tex]a[/tex]?

Zadatak 5
Reši jednačinu: [tex] 3(x-5)=3x-15 [/tex]?

Zadatak 6
Kaja jednačina ima najveće rešenje?

Zadatak 7
[tex]1 - \frac{2x - 4}{10} = \frac{2x - 5}{5} + \frac{x}{15}[/tex]

Zadatak 8
[tex]4,7x - (x + 7) = 9 + 4(x - 1)[/tex]Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021