Sabiranje i oduzimanje do deset hiljada

Zadatak 1
Oduzmi:
3286 - 1524 =
Odgovor:
Zadatak 2
Saberi:
3561 + 2409 =
Odgovor:
Zadatak 3
Saberi:
2105 + 3567 =
Odgovor:
Zadatak 4
Oduzmi:
7200 - 3500 =
Odgovor:
Zadatak 5
Saberi:
1691 + 2199 =
Odgovor:
Zadatak 6
Oduzmi:
8671 - 4531 =
Odgovor:
Zadatak 7
Saberi:
4001 + 3909 =
Odgovor:
Zadatak 8
Saberi:
4202 + 4898 =
Odgovor:
Zadatak 9
Oduzmi:
8450 - 2285 =
Odgovor:
Zadatak 10
Oduzmi:
5234 - 2182 =
Odgovor:


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021