Sabiranje i oduzimanje razlomaka

Zadatak 1
Šta je od sledećeg tačno za $\frac{3}{4}+\frac{7}{4}=$

Zadatak 2
Petar i Marija su kupili picu podeljenu na 16 parčadi.
Petar je pojeo 5 parčadi a Marija 4 parčeta. Koliki deo pice je ostao?
Petar i Marija su kupili picu podeljenu na 16 parčadi.<br />
Petar je pojeo 5 parčadi a Marija 4 parčeta. Koliki deo pice je ostao?

Zadatak 3
Koji je najmanji zajednički sadržilac (NZS) za brojeve 2, 3 i 6?

Zadatak 4
Šta je od navedenog tačno za $\frac{9}{2}+\frac{10}{5}=$

Zadatak 5
Šta je od navedenog tačno?
$\frac{7}{3}+\frac{5}{3}-\frac{1}{3}=$

Zadatak 6
Šta je od ponuđenog tačno?
$\frac{1}{2}+\frac{5}{3}+\frac{1}{5}=$

Zadatak 7
Šta je od ponuđenog tačno?
$\frac{5}{6}-\frac{1}{10}+\frac{2}{15}=$

Zadatak 8
Imajući u vidu da je $NZS(8,10)=40$, kako ćemo sabrati razlomke $\frac{3}{10}+\frac{9}{8}=$

Zadatak 9
Imajući u vidu da je $NZS(2,3)=6$ i $NZS(3,5)=15$, kako ćemo ovo rešiti?
$\frac{\frac{1}{2}+\frac{5}{3}}{\frac{2}{3}+\frac{1}{5}}=$

Zadatak 10
Obzirom da je $\frac{1}{12}+\frac{3}{25}-\frac{5}{18}$ i $NZS(12,25,18)=p$
Šta je od ponuđenog tačno?Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021