Operacije sa decimalnim brojevima

Zadatak 1
Koji broj je manji od [tex]12,1 : 1,1[/tex]?

Zadatak 2
[tex]x : 3,6 = 1,8 + 1,8[/tex]
Odredi vrednost promenljive x.

Zadatak 3
[tex]2,4 : 2,3[/tex] = ?

Zadatak 4
12,8 × 2,5 =

Zadatak 5
80 - 2,5 =

Zadatak 6
84,5 ÷ 5 =

Zadatak 7
8,04 + 2,1 =

Zadatak 8
64,2 ÷ 2 =

Zadatak 9
18,9 × 4,5 =

Zadatak 10
51,2 - 6,4 =

Zadatak 11
8,88 + 7,04 =

Zadatak 12
[tex]1,2 : 0,3 = x : 0,4[/tex]
Odredi vrednost promenljive x.Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021