Sistemi jednačina

Zadatak 1
[tex] \begin{array}{|l} -2x+y=6 \\ x+y=6 \end{array} [/tex]

Nađi [tex]x[/tex] i [tex]y[/tex].

Zadatak 2
[tex] \begin{array}{|l} 2x+y=8 \\ x+2y=16 \end{array} [/tex]
Nađi [tex]x-y[/tex]

Zadatak 3
Šta je rešenje sistema [tex] \begin{array}{|l} 5y-x=10 \\ y-\frac{1}{2}x=5 \end{array} [/tex]?

Zadatak 4
[tex] \begin{array}{|l} 2x+3y=1 \\ mx+ny=5 \end{array} [/tex] nema rešenja. Odredi [tex]m[/tex] i [tex]n[/tex].

Zadatak 5
[tex] \begin{array}{|l} -2x+y=1 \\ x-2y=1 \end{array} [/tex]
Nađi rešenje sistema.

Zadatak 6
[tex] \begin{array}{|l} -10x+my=3 \\ nx+14y=-6 \end{array} [/tex]
Ovaj sistem ima beskonačno rešenja. Nađi [tex]m[/tex] i [tex]n[/tex].

Zadatak 7
[tex] \begin{array}{|l} 5x+y=-5 \\ x+4y=-1\end{array} [/tex] Koliko je [tex]x+y=?[/tex]

Zadatak 8
Koji sistem je grafički predstavljen?
Koji sistem je grafički predstavljen?

Zadatak 9
[tex]x=1, y=3[/tex] je rešenje sistema
[tex] \begin{array}{|l} 2mx+ny=5 \\ -mx+ny=2 \end{array}[/tex]

Odredi [tex]m+n[/tex].Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021