Rimski brojevi

Konverter

Unesi ceo broj:

Rimski brojevi od 1 do 100

1 - I
2 - II
3 - III
4 - IV
5 - V
6 - VI
7 - VII
8 - VIII
9 - IX
10 - X
11 - XI
12 - XII
13 - XIII
14 - XIV
15 - XV
16 - XVI
17 - XVII
18 - XVIII
19 - XIX
20 - XX
21 - XXI
22 - XXII
23 - XXIII
24 - XXIV
25 - XXV
26 - XXVI
27 - XXVII
28 - XXVIII
29 - XXIX
30 - XXX
31 - XXXI
32 - XXXII
33 - XXXIII
34 - XXXIV
35 - XXXV
36 - XXXVI
37 - XXXVII
38 - XXXVIII
39 - XXXIX
40 - XL
41 - XLI
42 - XLII
43 - XLIII
44 - XLIV
45 - XLV
46 - XLVI
47 - XLVII
48 - XLVIII
49 - XLIX
50 - L
51 - LI
52 - LII
53 - LIII
54 - LIV
55 - LV
56 - LVI
57 - LVII
58 - LVIII
59 - LIX
60 - LX
61 - LXI
62 - LXII
63 - LXIII
64 - LXIV
65 - LXV
66 - LXVI
67 - LXVII
68 - LXVIII
69 - LXIX
70 - LXX
71 - LXXI
72 - LXXII
73 - LXXIII
74 - LXXIV
75 - LXXV
76 - LXXVI
77 - LXXVII
78 - LXXVIII
79 - LXXIX
80 - LXXX
81 - LXXXI
82 - LXXXII
83 - LXXXIII
84 - LXXXIV
85 - LXXXV
86 - LXXXVI
87 - LXXXVII
88 - LXXXVIII
89 - LXXXIX
90 - XC
91 - XCI
92 - XCII
93 - XCIII
94 - XCIV
95 - XCV
96 - XCVI
97 - XCVII
98 - XCVIII
99 - XCIX
100 - C

Kako su brojevi formirani (primeri)

6 = 5 + 1 = V + I = VI
11 = 10 + 1 = X + I = XI
17 = 10 + 7 = X + VII = XVII
14 = 10 - 1 + 5 = X   I   V = XIV
35 = 30 + 5 = XXX + V = XXXV
81 = 50 + 30 + 1 = L + XXX + I = LXXXI

Osnovni simboli

Simbol Vrednost Latinski naziv
I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille
Beleženje:
Rimski brojevi nemaju nulu.

Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2024