Matematički tekstualni zadaci i rešenja - udaljenost, brzina, vreme

Zadatak 1 Prodavac je prodao duplo više krušaka posle podne nego ujutru. Ako je tog dana prodao 360 kilograma krušaka, koliko kilograma je prodao ujutru a koliko posle podne?


Zadatak 2 Marija, Petar i Lidija su brali kestenje. Marija je nabrala duplo više nego Petar. Lidija je ubrala 2 kg više nego Petar. Zajedno su njih troje ubrali 26 kg kestena. Koliko kilograma je svako od njih ubrao?

Zadatak 3
Sofija je pročitala $\frac{2}{3}$ knjige. Izračunala je da je pročitala 90 stranica više nego što joj je ostalo još da pročita. Koliko stranica ima njena knjiga?

Zadatak 4
Njivu mogu preorati 6 traktora za 4 dana. Kada 6 traktora rade zajedno, svaki od njih preore 120 hektara na dan. Kada bi dva traktora prešla na drugu njivu, preostala 4 traktora bi preorali tu istu njivu za 5 dana. Koliko onda hektara na dan preore jedan traktor?

Zadatak 5
Učenik je izabrao broj, pomnožio ga sa 2, onda oduzeo 138 od rezultata i dobio 102. Koji je broj izabrao?

Zadatak 6
Izabrao sam broj i podelio ga sa 5. Onda sam oduzeo 154 od rezultata i dobio 6. Koji broj sam izabrao?

Zadatak 7
Razdaljina između dva grada je 380 km. Istog momenta su putnički auto i kamion krenuli jedan prema drugome iz različitih gradova. Sreli su se nakon 4 sata. Ako auto ide 5 km/h brže nego kamion, kojim se brzinama oni kreću?

Zadatak 8
Jedna stranica pravougaonika je 3 cm kraća od druge stranice. Ako povećamo dužinu svake stranice za 1 cm, površina pravougaonika će se povećati za 18 cm2. Izračunaj dužine stranica.

Zadatak 9
Prve godine, dve krave su proizvele 8100 litara mleka. Druge godine njihova proizvodnja je porasla za 15% i 10%, tim redom, i ukupna količina mleka se povećala na 9100 litara te godine. Koliko litara mleka je dobijeno od svake krave svake godine?

Zadatak 10
Razdaljina između stanica A i B je 148 km. Ekspresni voz je napustio stanicu A u pravcu stanice B brzinom od 80 km/h. U isto vreme , teretni voz napustio je stanicu B u pravcu stanice A brzinom od 36 km/h. Sreli su se na stanici C u 12 pm, i za to vreme ekspresni voz se zaustavio na međustanici na 10 min i teretni se zaustavio na 5 min. Izračunati:
a) Razdaljinu između stanica C i B.
b) Vreme u koje je teretni voz napustio stanicu B.

Zadatak 11
Suzana je vozila iz grada A u grad B. Posle dva sata vožnje ona je primetila da je prešla 80 km i izračunala da će, ako nastavi da vozi istom brzionom, zakasniti 15 minuta.Povećala je svoju brzinu za 10 km/h i stigla u grad B 36 minuta ranije nego što je planirala.
Izračunaj razdaljinu između gradova A i B.

Zadatak 12
Da bi isporuke stigle na vreme, kompanija mora da pravi 25 delova na dan. Posle 3 dana pravljenja po 25 delova, kompanija je počela da proizvodi 5 više na dan, i do poslednjeg dana posla proizvedeno je 100 delova više nego što je planirano. Izračunaj koliko delova je kompanija napravila i koliko dana je trajalo.

Zadatak 13
U sedmom razredu je 24 učenika. Oni su odlučili da zasade breze i ruže u školskom dvorištu. Dok je svaka devojčica zasadila 3 ruže, svaka tri dečaka su zasadila 1 brezu. Do kraja dana zasadili su $24$ biljke. Koliko breza i ruža je zasađeno?

Zadatak 14
Auto je krenuo iz grada A u pravcu grada B vozeći brzinom od v = 32 km/h. Nakon 3 sata na putu vozač je stao na 15 min u gradu C. Zbog zatvorenog puta morao je da promeni putanju, zbog čega je putovanje bilo 28 km duže. On je povećao svoju brzinu na v = 40 km/h ali je i dalje kasnio 30 min. Izračunaj:
a) Razdaljinu koju je auto prešao.
b) Vreme koje je bilo potrebno da se stigne od C do B.

Zadatak 15
Ako farmer želi da preore njivu na vreme, mora da ore 120 hektara na dan. Iz tehničkih razloga on je orao samo 85 hektara na dan, tako da je morao da ore 2 dana više nego što je planirao i još mu je ostalo 40 hektara. Kolika je površina njive i koliko je dana farmer prvo planirao da radi?

Zadatak 16
Stolar obično napravi određen broj komada za 24 dana. Ali on je uspeo da poveća produktivnost za 5 komada na dan, i tako je on, ne samo što je završio posao za 22 dana već je napravio i 80 komada viška. Koliko komada stolar obično napravi za dan i koliko komada napravi za 24 dana?

Zadatak 17
Biciklista je prešao polovinu razdaljine između dva grada za 2 h 30 min. Posle toga je povećao brzina za 2 km/hr. Drugu polovinu razdaljine prešao je za 2 h 20 min. Pronađi razdaljinu između dva grada i brzinu kojom je prvo vozio.

Zadatak 18
Voz je prešao polovinu razdaljine između stanica A i B brzinom od 48 km/h, ali onda je morao da stane na 15 min. Da bi nadoknadio zaostatak, povećao je brzinu za $\frac{5}{3}$ m/s i stigao na stanicu B na vreme. Izračunaj razdaljinu između dve stanice i brzinu voza posle zaustavljanja.

Zadatak 19
Isidora može da uradi određen posao za 15 dana, a Toni može da završi samo 75% tog posla za isto vreme. Toni je radio sam nekoliko dana i onda mu se pridružila Isidora, tako da su završili ostatak posla za 6 dana radeći zajedno.
Koliko dana je svako od njih radio i koji procenat posla je svako od njih završio?

Zadatak 20
Farmer je planirao da preore njivu 120 hektara na dan. Nakon dva dana rada povećao je svoju produktivnost za 25% i završio je posao dva dana ranije.
a) Kolika je površina njive?
b) Za koliko dana je farmer završio posao?
c) Za koliko je dana farmer planirao da posao bude završen?

Zadatak 21
Da bi pokosili livadu tim kosača je planirao da uradi 15 hektara na dan. Posle 4 radna dana povećali su dnevni učinak za $33 \times \frac{1}{3}\%$, i završili posao 1 dan ranije nego što je planirano.
A) Kolika je površina livade?
B) Koliko je dana bilo potrebno da se pokosi cela livada?
C) Koliko je dana bilo prvobitno namenjeno za ovaj posao?
Savet: Pogledaj zadatak 20 i samostalno ga reši.
Odgovor: A) 120 hektara; B) 7 dana; C) 8 dana.

Zadatak 22
Voz putuje od stanice A do stanice B. Ako voz napusti stanicu A i ide 75 km/h, dolazi na stanicu B 48 minuta pre reda vožnje. Da je išao 50 km/h, onda bi po redu vožnje još 40 km da ide do stanice B. Izračunaj:
A) Razdaljinu između dve stanice;
B) Vreme koje je potrebno vozu da putuje od A do B prema redu vožnje;
C) Brzinu voza kada prati red vožnje.

Zadatak 23
Razdaljina između gradova A i B je 300 km. Jedan voz kreće iz grada A a drugi voz kreće iz grada B, oba kreću u isto vreme i jedan u susret drugom. Znamo da je jedan od njih 10 km/h brži od drugog. Izračunaj brzinu oba voza ako je 2 sata od njihovog polaska razdaljina između njih 40 km.

Zadatak 24
Autobus putuje od grada A do grada B. Ako je brzina autobusa 50 km/h, stići će u grad B 42 min kasnije od reda vožnje. Ako autobus poveća svoju brzinau za $\frac{50}{9}$ m/s, doći će u grad B 30 min ranije od reda vožnje. Izračunaj:
A) Razdaljinu između dva grada;
B) Dolazak autobusa prema redu vožnje u B;
C) Brzinu autobusa kada vozi po redu vožnje.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2023