Naučni kalkulator

Naučni kalkulator obavlja sve osnovne operacije, sin, cos, tg, logaritme, faktorijale, n-te korene.
Možemo računati sa decimalnim brojevima, radijanima i stepenima.
Sve operacije koje obavljamo su vidljive na panelu iznad dugmića.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2024