Deljivost sa 4

Broj 100 je deljiv sa 4. Dakle, broj koji se završava sa dve 0 je deljiv sa 4.

Na primer, 500, 700, 300 su deljivi sa 4 zato što se završavaju sa nulama. Brojevi 6000 i 23 000 su takodje deljivi sa 4.

Uzmimo broj koji se ne završava sa nulama, na primer, 916. Ovaj broj možemo predstaviti kao zbir 900 + 16.
Pošto su oba sabirka deljiva sa 4, njihov zbir 916 je takodje deljiv sa 4.

Nasuprot tome, 918 nije deljivo sa 4 zato što je 918 = 900 + 18, a jedan od sabiraka (18) nije deljiv sa 4.

Iz primera možemo videti da nam je potreban samo drugi sabirak kako bi utvrdili deljivost sa 4. Drugi sabirak se sastoji od poslednje dve cifre.

Dakle, broj 13724 je deljiv sa 4 zato što je njegov dvocifreni zavšetak, 24, deljiv sa 4.

Broj 13722 nije deljiv sa 4, zato što njegov dvocifreni završetak, 22, nije deljiv sa 4.

Broj je deljiv sa 4 ako su mu poslednje dve cifre nule ili je dvocifreni završetak deljiv sa 4.

Na primer, 450, 2506, 15342, 20018 nisu deljivi sa 4, a
540, 1256, 32424, 56300 jesu.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2023