Klasifikacija uglova

Opružen ugao je prava linija. Njegova mera je 180°
Ugao ABC na slici je opružen ugao.

Opružen ugao

Prav ugao je polovina opruženog ugla. Njegova mera je 90°
Ugao DEF na slici je prav ugao.

Prav ugao

Oštar ugao je manji od pravog ugla. Njegova mera je manja od 90°
Ugao LMN na slici je oštar ugao.

Oštar ugao

Tup ugao je veći od pravog ugla a manji od opruženog. Njegova mera je veća od 90° a manja od 180°.
Ugao XYZ na slici je tup ugao.

Tup ugao

Uporedni uglovi su uglovi kao a i d, ili a i b ili b i c ili c i d. Zbir uporednih uglova jednak je opruženom(180°), pa je a = b i c = d.

Unakrsni uglovi su a i c ili b i d. Unakrsni uglovi su uzajamno jednaki na primer, a = c i b = d

Uzmimo da imamo dve paralelne linije, koje preseca treća. Uglovi m i q ili n i r ili o i s ili p i t zovu se odgovarajući. Njihove mere su jednake.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2021