Statistički kalkulator

Razdvojite podatke zarezom (,) ili tačka-zarezom (;)


Mod:
Medijan:
Aritmetička sredina:
Geometrijska sredina:
Standardna devijacija:
Varijansa ili disperzija:
Suma:
Najveći:
Najmanji:
Interval:
Sortirani podaci:

Formule

Dat je skup n brojeva: $\left\{ x_{1},x_{2},x_{3},x_{4}......,x_{n}\right\}$

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina $=\frac{\left( \underset{i=1}{\overset{n}{\sum }}x_{i}\right) }{n}$

Standardna devijacija

Standardna devijacija $=\sqrt{\frac{\underset{i=1}{\overset{n}{\sum }}\left( x_{i}-Mean\right) ^{2}}{n-1}}$

Primer

Neka je
$X = \{1, -2, 3, 0, 2, 3, 1, -1, 3, 5\}$
Broj elemenata je 10.

Zbir elemenata je $\underset{i=1}{\overset{10}{\sum }}x_{i}=15$

Aritmetička sredina $\overline{x}=\frac{\underset{i=1}{\overset{10}{\sum }}x_{i}}{n}=\frac{15}{10}=\frac{3}{2}$

$\left( X-\overline{x}\right) =\left\{ -\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right\}$

$\left( X-\overline{x}\right)^{2}=\left\{\frac{1}{4}, \frac{49}{4}, \frac{9}{4}, \frac{9}{4}, \frac{1}{4}, \frac{9}{4}, \frac{1}{4}, \frac{25}{4}, \frac{9}{4}, \frac{49}{4}\right\}$

$\underset{i=1}{\overset{10}{\sum }}\left( x_{i}-\overline{x}\right)^{2}=\frac{81}{2}$

Standardna devijacija $=\sqrt{\frac{81}{18}}=\allowbreak \frac{3}{2}\sqrt{2}$

Aritmetička sredina $=\frac{3}{2}$

Varijansa ili disperzija

Varijansa = standardna devijacija × standardna devijacija

Mod

Mod je vrednost koja se pojavljuje najčešće.

Medijan

Kako pronaći medijan u setu.

Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020