Igra pamćenja sa brojevima

Počni da otvaraš polja i pokušaj da zapamtiš broj iza svakog polja.
Ako si već video isti broj, otvori drugo polje na kome misliš da se isti broj nalazi. Ako uspeš, polja će nestati.
Pobeđuješ kad sva polja nestanu.Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020