Uparivanje razlomaka i mešovitih brojeva

Spoj sve parove razlomaka i mešovitih brojeva. Ako razlomci nisu par, računar pokazuje koji razlomak je veći i moraš da odabereš drugu sliku.
Svaki nivo se sastoji od šest parova razlomaka i mešovitih brojeva.


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020