Igra sa graficima prave

Uputstva za igru: Napiši jednačinu crvene prave.

Grafici prave
Napiši jednačinu za datu crvenu pravu.
1. Izračunaj koeficijent pravca.
2. Dodaj presek sa y osom.

Igra se sastoji iz 10 nivoa.
 

Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020