Brojevna prava 1

Instrukcije: U ovoj igri na svakom nivou pri vrhu ekrana imaš broj, a iznad njega imaš mrežicu sa krugovima i brojevima.
Tvoj cilj je da složiš brojeve tako da zbir brojeva na brojevnoj pravi odgovara broju pri vrhu ekrana.
Kada ih poređaš tačno, prelaziš na drugi nivo.

Faza 2


Kontakt imejl:

Copyright © 2005 - 2020