Регистрирайте сеРегистрирайте се

Задачи


 
   Форум за математика Форуми -> Математическа лингвистика
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
JusTok
Редовен


Регистриран на: 26 Jul 2007
Мнения: 117
Местожителство: Варна
Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3
гласове: 24

МнениеПуснато на: Fri Aug 03, 2007 3:19 pm    Заглавие: Задачи

Ето ви задачи по лингвистика, решения нямам.Тези бяха от някакво онлайн състезание
--
Тема 1

Задача 1. (20 т.)
Дадени са колони думи и словосъчетания:

български - английски
дума - буква
две думи - една дума
десет букви - девет букви
съществително - глагол
трисричен - четирисричен
петнадесет букви - тринадесет букви

Известно е, че всички думи и словосъчетания в първата колона притежават някакво свойство, а всички думи и словосъчетания от втората колона не го притежават.
Определете кое е това свойство.


Задача 2.(45 т.)

Дадени са фрагменти от фрази на шумерски език. За всяка фраза е даден условен запис на звученето и превод на български език:

1. kieerbekata - от земята в дома на техния роб
2. mauŋzukeš - за лодката на твоето племе
3. kiemee - земята край нашия дом
4. mamika - в лодката на жената
5. emaazuta - от твоя дом в лодката
6. eerešme - нашия дом за роба
7. kimabeeta - от земята край тяхната лодка
8. miuŋermeka - жената в племето на нашия роб
9. eerešmea - в нашия дом за роба

Подзадача 1. Да се преведат на български език следните фрагменти от фрази на шумерски език:
euŋmea, uŋeame, uŋemea, euŋmeka

Подзадача 2. Да се преведат от български на шумерски език следните фрази:

1. от лодката край твоята земя
2. за роба на жената от техния дом

Забележка: š и ŋ се четат съответно като ш и нг (както в английското hang).
Шумерският е език на древно население в Двуречието, който е бил употребяван в IV – II хилядолетие пр. Хр.


Задача 3.(35 т.)
Дадени са 11 изречения на френски език и подредените им преводи:
1. J’entendais le bruit mais je ne voyais rien. Аз чувах шума, но не виждах нищо.
2. Ils ne voyaient pas le danger. Те не виждаха опасността.
3. Le voyageur n’entendait pas les cris de Charles. Пътешественикът не чуваше виковете на Шарл.
4. Je parlais mais ils n’entendaient rien. Аз говорех, но те не чуваха нищо.
5. Je ne venais pas de loin. Аз не идвах отдалече.
6. Les dangers inquiétaient les voyageurs. Опасностите притесняваха пътешествениците.
7. Le bruit venait de loin. Шумът идваше отдалече.
8. Personne n’attendait Charles ce soir. Никoй не очакваше Шарл тази вечер.
9. Le bruit n’inquiétait jamais Charles. Шумът не притесняваше никога Шарл.
10. Les mariés n’attendaient personne. Младоженците не очакваха никого.
11. Les mariés ne parlaient jamais dans le salon. Младоженците не говореха никога в хола.

Подзадача 1. Преведете на френски език:
1. Младоженецът виждаше опасността.
2. Никoй не говореше тази вечер.
3. Нищо не притесняваше Шарл.
4. Шумовете не притесняваха никога пътешественика.
5. Очаквах Шарл, но той не идваше.

Подзадача 2. В разговорната реч, изречения като например 1, 2, 11 могат да бъдат казани в леко опростен вид. В какво се състои според вас това опростяване? Аргументирайте се и опитайте да дадете разговорния вариант на изречение номер 5 от подзадача 1.
---

Тема 2

Задача 1 (40т.)
Дадени са десет думи на гуарани (основния говорим език в Парагвай) и българските им преводи:

repu’ãjevy -> пак ставаш
naroñohenduseveita -> повече няма да искаме да се чуваме един друг
rosẽ -> излизаме
peñehendujevy -> пак се чувате
remosẽse -> искаш да изведеш
napesẽveima -> вече не излизате
pemoñohendu -> правите да се чуват един друг
romopu’ãma -> вече вдигаме
nereñehendui -> не се чуваш
pepu’ãta -> ще ставате

Подзадача 1. Преведете: romosẽjevyta, remoñehenduse, naropu’ãita, pesẽsema

Подзадача 2. Думата aipota означава ‘искам (нещо)’. Какво предполагате, че значи aipotave?

Забележка: поставен над гласна, знакът ~ бележи носово произношение. Буквата ñ означава звук подобен на нь (като в испански), j – на гь, a y – на българско ъ)


Задача 2 (30т.)
Дадени са изречения на тагалски (транскрибирани с кирилица) и преводите им на български:

Анг гуро'й кумикита нанг ланггам. Учителят вижда мравката.
Анг ахас ай кумагат нанг асо'т нанг лалаки. Змията ухапа кучето и мъжа.
Анг кавал ай тумутупок нанг кагат. Войникът изгаря ухапаното (място).
Си Сантос ай хумаханап нанг кавал ат нанг гуро. Сантос търси войника и учителя.
Анг асо'й кикита нина Мариа. Кучето ще види Мариини (Мария и роднините й).
Сина Сантос ай хaханап нанг бата. Сантосови ще издирят детето.
Си Мариа'й тумупок нанг сулат ат нанг алпас. Мария изгори писмото и съобщение.

Подзадача 1. Преведете:
Сина Мариа'й хуманап нина Сантос.
Пабло ще изгори змията.
Мравката хапе Мария и Сантос.
Детето видя изгореното (място).
Мъжът пише съобщението.

Забележка: Тагалският език, от индонезийския клон на австронезийското езиково семейство, е един от официалните езици на Филипините; говори се от 13 млн. души.

Задача 3 (25т.)
Дадени са няколко унгарски думи и техните разбъркани преводи на български език:

községedben, gépünkért, velünk, géped, érted, községért, tőlem, tűztől.

с нас, за наша машина, за тебе, от огън, в твое село, твоя машина, от мене, за село.

Подзадача 1. Да се намерят преводните съответствия между дадените унгарски думи и преводните еквиваленти. Да се обясни начинът на образуване на дадените унгарски думи.
Подзадача 2. Да се преведат от български на унгарски език изразите:
от мое село, в огън, за нас.
Подзадача 3. Да се преведат от унгарски на български език думите:
tőled, községben

Забележка: Унгарският език, от угро-финската група на уралското езиково семейство, е официалният език на Унгария. Говори се от над 14 млн. души. Правете разлика между ö и ő, между ü и ű.
--
и още малко задачи

Първа задача
Дадени са литовски глаголи, в инфинитиф (първа колонка) и в минало време (втора колонка):
alk-ti -> alk-o -> гладувам
blokš-ti -> blošk-ë -> хвърлям
brëkš-ti -> brëšk-o -> съмва се
driks-ti -> ? -> скъсквам се
dūgz-ti -> ? -> кънтя
džergž-ti -> džeržg-ë -> пращя
garg-ti -> ? -> хъркам
kark-ti -> ? -> кудкудякам
kauš-ti -> ? -> опивам се
kauš-ti -> ? -> дълбая
lenk-ti -> lenk-ë -> огъвам
lep-ti -> lep-o -> изнежвам се
megz-ti -> mezg-ë -> завързвам
nigz-ti -> nizg-o -> изкълчвам се
rak-ti -> ? -> цепя
rak-ti -> ? -> запушвам се
rëž-ti -> rëž-ë -> режа
sirg-ti -> sirg-o -> боледувам
speng-ti -> speng-ë -> звъня
suop-ti -> suop-ë -> крещя
tvieks-ti -> ? -> осветявам ярко
zyz-ti -> ? -> бръмча
Запълнете пропуските. Обосновете решението си.
Забележка: Буквата š се чета като ш, ž – като ж. Гласните e, i, u имат дълги форми ë, y и ū, съответно.
Втора задача
Изречения на грузински език и преводите им на български:
am mt’erma mok’la lotebi -> Този враг уби пияниците.
is mxat’vrebi daxat’aven am mγvdels -> Онези художници ще нарисуват този свещеник.
glexebma dac’ves es godlebi -> Селяните изгориха тези кули.
im mxat’varma daxat’a godoli -> Онзи художник нарисува кулата.
loti damalavs am čočors -> Пияницата ще скрие това магаренце.
is ucnobi naxavs mt’rebs -> Онзи непознат ще види враговете.
am gušagma čak’et’a is ucnobebi -> Този часовой затвори онези непознати.
im mt’redebma naxes es kalaki -> Онези гълъби видяха този град.
ržali mok’lavs im lotebs -> Снахата ще убие онези пияници.
glexebi damalaven mt’reds -> Селяните ще скрият гълъба.
а) Преведете на български:
am ržlebma damales is mt’redebi
glexma dac’va es kalakebi
gušagi čak’et’avs im ucnobs
б) Преведете на грузински:
Този художник ще нарисува свещениците.
Онези свещеници ще затворят тези магаренца.
Пияницита ще изгори врага.
Тези часовои убиха онзи гълъб.
Този непознат видя снахата.

Трета задача
Дадени са съществителни на грузински и техни производни прилагателни:
agarak’i - “курорт” -> saagarak’o - “курортен”
k’udi - “опашка” -> k’udiani - “опашат”
konguri - “зъбец” -> kongurebiani - “зъбчат”
mepe - “цар” -> samepo - “царски”
laka - “петно” -> lakebiani - “петнист”
naxvret’i - “дупка” -> naxvret’ebiani - “надупчен”
maxvili - “ударение” -> maxviliani - “у́дарен”
post’a - “поща” -> sapost’o - “пощенски”
rok’i - “чеп” -> rok’ebiani - “чепат”
sadili - “обяд” -> sasadilo - “обеден”
satvale - “очила” -> satvaliani - “очилат”
šedegi - “резултат” -> šedegiani - “резултатен”
sindisti - “съвест” -> sindisiani - “съвестен”
teat’ri - “театър” -> sateat’ro - “театрален”
ulvaši - “мустак” -> ulvašebiani - “мустакат”
xavsi - “мъх” -> xavsiani - “мъхест”
а) Преведете на грузински:
лекарски (ekimi - “лекар”)
брадат (c’veri - “брада”)
крилат (prta - “крило”)
градски (kalaki - “град”)
кариран (užredi - “каре”)
мускулест (k’unti - “мускул”)
речен (mdinare - “река”)
училищен (sk’ola - “училище”)
отровен (šxami - “отрова”)
струнен (simi - “струна”)
б) Обяснете разликите в значенията на следните грузински прилагателни:
sak’omp’iut’ero, k’omp’iut’eriani, k’omp’iut’erebiani
Забележка. Апострофът бележи специфично произношение на предходния съгласен звук. ž, š и x също бележат съгласни звуци.
Четвърта задача
Дадени са няколко числителни на старохавайски език:
2 - lua
3 - kolu
5 - lima
6 - ono
7 - hiku
11 - umi-kumama-kahi
49 - iako me ka iwa
57 - iako me ka umi-kumama-hiku
490 - lau me ka lua iako me ka umi
5000 - mano me ka lua lau me ka lima iako

Дайте имената на следните числа на старохавайски : 4845, 286, 89, 56, 17.

Преди време бях успял да измъкна едни задачи от една преподавателка, но не мога да ги намеря, ако ги открия ще ги сложа и тях.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
РекламаПуснато на:     Заглавие: Реклама

Върнете се в началото
m1t3
Начинаещ


Регистриран на: 01 Aug 2007
Мнения: 30

Репутация: 3.6Репутация: 3.6Репутация: 3.6

МнениеПуснато на: Fri Aug 03, 2007 5:33 pm    Заглавие:

Отговори ще дадеш ли плс
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
JusTok
Редовен


Регистриран на: 26 Jul 2007
Мнения: 117
Местожителство: Варна
Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3Репутация: 45.3
гласове: 24

МнениеПуснато на: Fri Aug 03, 2007 5:44 pm    Заглавие: Re: Задачи

JusTok написа:
решения нямам.

Съжалявам.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
m1t3
Начинаещ


Регистриран на: 01 Aug 2007
Мнения: 30

Репутация: 3.6Репутация: 3.6Репутация: 3.6

МнениеПуснато на: Fri Sep 21, 2007 10:29 pm    Заглавие:

А някой може ли да ги реши
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
GoldenFox
Начинаещ


Регистриран на: 29 Feb 2008
Мнения: 1


МнениеПуснато на: Fri Feb 29, 2008 5:25 pm    Заглавие:

Ами за най-първата задача решението е лесно-думите и словосъчетанията от първата колона описват себе си.Например словосъчетанието "две думи" се състои от две думи,"трисричен" е от три срички,"български" е на български и т.н.Докато думите и словосъчетанията от втората колона нямат това своиство.
Това е от мен засега,за в бъдеще планирам да напиша решенията на другите задачи,ще се радвам на съмишленици.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Misirlou
Начинаещ


Регистриран на: 29 Feb 2008
Мнения: 2
Местожителство: Sofiq

МнениеПуснато на: Fri Feb 29, 2008 5:32 pm    Заглавие:

Да, задачата не е лоша, а съмишленици има много...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Misirlou
Начинаещ


Регистриран на: 29 Feb 2008
Мнения: 2
Местожителство: Sofiq

МнениеПуснато на: Fri Feb 29, 2008 5:54 pm    Заглавие:

Относно задачата с числителните на старохавайски, и тя не е особено трудна.

"Umi" означава 10, и се ползва в комбинация с "kumama"(сбор) и други думи за числата от 10 до 20.
"Iako" е 40, "me ka" означава знак за събиране, като аналогично с "umi-kumama", "iwa" означава 9.Оттам "iako me ka umi-kumama-hiku" e 40+(10+7*)(*hiku по условие е 7). Дотук добре.
"Lau me ka lua iako me ka umi" ще означава "lau + 2 10 + 10".Ако приемем, че на старохавайски няма определен знак за умножение, а умножението на два израза се представя със последователното им записване, то "lua iako me ka umi" e 2*40+10=90.Следователно "lau" e 400.
От дотук изкараните изводи, "mano me ka lua lau me ka lima iako" e "mano + 2*400+5*40"="mano + 1000"=5000.Тоест, "mano" означава 4000.

Така, сега за преводите на старохавайски:
4845 = 4000+2*400+40+5 = mano me ka lua lau me ka iako me ka lima
286 = 7*40+6 = hiku iako me ka lima
89 = 2*40+9 = lua iako me ka iwa
56 = 40+(10+6) = iako me ka umi-kumama-ono
17 = 10+7 = umi-kumama-hiku

Надявам се да съм бил от помощ на начинаещи, и дори на напреднали Smile
Успех!

/P.S. за решението благодаря за помощта от страна на GoldenFox, съратника на моя милост ^^/
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mayCho
Начинаещ


Регистриран на: 06 Jul 2009
Мнения: 22


МнениеПуснато на: Sat Jul 25, 2009 2:58 pm    Заглавие: Re: Задачи

JusTok написа:

Задача 2 (30т.)
Дадени са изречения на тагалски (транскрибирани с кирилица) и преводите им на български:

Анг гуро'й кумикита нанг ланггам. Учителят вижда мравката.
Анг ахас ай кумагат нанг асо'т нанг лалаки. Змията ухапа кучето и мъжа.
Анг кавал ай тумутупок нанг кагат. Войникът изгаря ухапаното (място).
Си Сантос ай хумаханап нанг кавал ат нанг гуро. Сантос търси войника и учителя.
Анг асо'й кикита нина Мариа. Кучето ще види Мариини (Мария и роднините й).
Сина Сантос ай хaханап нанг бата. Сантосови ще издирят детето.
Си Мариа'й тумупок нанг сулат ат нанг алпас. Мария изгори писмото и съобщение.


Сина Мариа'й хуманап нина Сантос. = Мариини търсиха Сантосови.
Мравката хапе Мария и Сантос. = Анг ланггам ай кумакагат Мариа'т Сантос.
Детето видя изгореното (място). = Анг бата'й кумита тупок.
Мъжът пише съобщението. = Анг лалаки'й ****сулат нанг алпас. (нз как да преведа "пише")

За първи път решавам задача по лингвистика, така че не съм сигурна, че е вярно. Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
martosss
VIP Gold


Регистриран на: 17 Mar 2007
Мнения: 3937
Местожителство: Somewhere over the rainbow
Репутация: 424.2Репутация: 424.2
гласове: 213

МнениеПуснато на: Tue Aug 11, 2009 12:38 pm    Заглавие:

Misirlou написа:
Така, сега за преводите на старохавайски:
4845 = 4000+2*400+40+5 = mano me ka lua lau me ka iako me ka lima
286 = 7*40+6 = hiku iako me ka lima
89 = 2*40+9 = lua iako me ka iwa
56 = 40+(10+6) = iako me ka umi-kumama-ono
17 = 10+7 = umi-kumama-hiku

Ех, тамън се изкефих, че и аз съм решил нещо, и видях твоя отговор Very Happy Иначе получих същото. Основното е да се сетиш, че смятат на схемата 4* нещо. Интересно как ще напишеш 35 Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
martosss
VIP Gold


Регистриран на: 17 Mar 2007
Мнения: 3937
Местожителство: Somewhere over the rainbow
Репутация: 424.2Репутация: 424.2
гласове: 213

МнениеПуснато на: Tue Aug 11, 2009 1:42 pm    Заглавие: Re: Задачи

mayCho написа:
Сина Мариа'й хуманап нина Сантос. = Мариини търсиха Сантосови.
Мравката хапе Мария и Сантос. = Анг ланггам ай кумакагат Мариа'т Сантос.
Детето видя изгореното (място). = Анг бата'й кумита тупок.
Мъжът пише съобщението. = Анг лалаки'й ****сулат нанг алпас. (нз как да преведа "пише")

За първи път решавам задача по лингвистика, така че не съм сигурна, че е вярно. Very Happy

Мисля, че си пропуснала едно изречение, а и за едно нещо не съм съгласен:
"нанг" е нещо като определителен член, който присъства пред думата, когато тя е допълнение, както и пред думата, когато тя е подлог(Анг гуро - нанг гуро), така би трябвало да стане и с имената - Си Мариа - си мариа, или нещо от сорта.

Ето ги моите варианти:

Сина Мариа`й хуманап нина Санстос - Мариини търсиха Сантосови. същото
Пабло ще изгори змията - Си Пабло`й тутупок нанг ахас. това си го изпуснала??
Мравката хапе Мариа и Сантос - Анг Ланггам ай кумакагат си Мариа`т си Сантос. би трябвало да има "си" отпред?
Детето видя изгореното(място) - Анг бата`й кумита нанг тупок. изпуснала си "нанг"
Мъжът пише съобщението - Анг лалаки`й сумусулат нанг алпас.


по-горе забелязваме, че ни е дадена двойката ухапа-ухапано - кумагат-кагат, освен това глаголът в инфинитив би трябвало да е кагат, така че получихме двойката хапя-ухапано - кагат-кагат. Тоест инфинитивът на думата съответства на отглаголното съществително.
Така може да направим и обратната връзка глаголът(в случая "пиша") би трябвало да съответства на "написаното", или писмо ( в случая се колебая дали глаголът е от писмо, или от съобщение, но бих заложил на писмо-то се пише, докато съобщение - изрича се на глас, казва се с уста)

Също така може да си направим табличка с глаголът и какво става в различните времена
ка гат - инфинитив - (у)хапя
к ум а ка гат - хапя(мъжът си хапе ноктите, примерно)
к ум а гат - ухапа(кучето си ухапа опашката)
ка ка гат - ще (у)хапя(ще те ухапя, ей! Very Happy )
Тоест глаголът се състои от представка и корен
Представката се обработва в зависимост от времето и може да се удвои, да се прибави "ум" или и двете.

Намирате ли логика в думите ми? Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
martosss
VIP Gold


Регистриран на: 17 Mar 2007
Мнения: 3937
Местожителство: Somewhere over the rainbow
Репутация: 424.2Репутация: 424.2
гласове: 213

МнениеПуснато на: Fri Aug 14, 2009 12:22 pm    Заглавие: Re: Задачи

JusTok написа:

Задача 3 (25т.)
Дадени са няколко унгарски думи и техните разбъркани преводи на български език:

községedben, gépünkért, velünk, géped, érted, községért, tőlem, tűztől.

с нас, за наша машина, за тебе, от огън, в твое село, твоя машина, от мене, за село.

Подзадача 1. Да се намерят преводните съответствия между дадените унгарски думи и преводните еквиваленти. Да се обясни начинът на образуване на дадените унгарски думи.
Подзадача 2. Да се преведат от български на унгарски език изразите:
от мое село, в огън, за нас.
Подзадача 3. Да се преведат от унгарски на български език думите:
tőled, községben

Забележка: Унгарският език, от угро-финската група на уралското езиково семейство, е официалният език на Унгария. Говори се от над 14 млн. души. Правете разлика между ö и ő, между ü и ű.

Тук някакъв хинт? Sad Нещо не ми се връзва ... "с нас" не мога да го вържа с нищо.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
   Форум за математика Форуми -> Математическа лингвистика Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Може да прикачвате файлове
Може да сваляте файлове от този форум
Copyright © 2005-2021 math10.com.